SkalMe Artist

Så här fungerar det.

Du börjar med att registrera dig hos oss via Skalme Artist. Välj en eller flera produkter som du vill designa. Detta gör du på det vanliga sättet i vår shop. Lägg produkten i varukorgen. Det kommer att stå 0 kr i kassan. Genomför köpet. Du får en bekräftelse via mail när vi godkänt din design.

Du  bestämmer själv hur mycket pengar du vill tjäna på varje produkt som säljs med din design. Du väljer en summa (roalty), som vi kommer att lägga ovanpå vårt baspris. Om du inte aktivt väljer nivå på roaltyn lägger vi på 50 kr om inget annat meddelas.

Du får alltid hela royaltyn på din designade produkt.

Följ din försäljning.


Försäkra dig om att designen som du lägga ut till försäljning är din egen och inte bryter mot upphovsrätten.
 

Du är ansvarig för innehållet, särskild text och bild. Försäkra sig om att uppladdat material inte bryter mot tredje parts rättigheter, inte utgör intrång i annans immateriella rättigheter samt att innehållet i trycksaken inte bryter mot svensk lag. Vid regelbrott ansvarar du för kostnaderna som kan uppstå vid eventuella brott mot upphovsrätten, personliga rättigheter eller namngivningsrättigheter. Du friskriver S.E.A.E AB utan förbehåll från alla krav som annan kan rikta mot S.E.A.E AB i samband med intrång i tredje mans rättighet.

Genom att ladda upp din bild, intygar du att du har läst och godkänner dessa villkor.  

Naturligtvis behåller du alla rättigheter till dina motiv. Produkter med dina motiv på ger oss endast möjlighet att marknadsföra dessa på vår websida och sälja dem åt dig. Du kan ta bort dem igen när som helst.

Utbetalning av din roalty ersättning.

Den 12:e varje månad gör vi avräkningen för föregående månad. Din provision betalas ut till det telefonnummer (Swish) som du angivit när du blev SkalMe Artist.

Beskattning av din roalty
Royalty är en ersättning som till exempel en uppfinnare eller musiker får för att någon använder sig av hens uppfinningen eller musik. På samma sätt fungerar SkalMe Artist, vi betalar dig en roalty för din design som används på våra produkter. Pengarna som betalas ut till dig är belagd med mervärdesskatt 25%. Du är enl. Skatteverkets regler skyldig att deklarera din inkomst. För mer information besök skatteverkets hemsida.